ZRUŠIŤ PRESMEROVANIE
sk / en

Regimed

Firemná prezentácia

Regimed
URL:www.regimed.sk
Grafika:vlastný návrh
Jazyky:XHTML, CSS, JavaScript, AJAX, PHP
Vznik:2011

PartnerPapier

Elektronický obchod

PartnerPapier
URL:www.papierovetasky-vrecka.sk
Grafika:spoločný návrh
Jazyky:XHTML, CSS, JavaScript, AJAX, PHP, MySQL
Vznik:2010

BezDymu

Firemná prezentácia

BezDymu
URL:www.bezdymu.sk
Grafika:spoločný návrh
Jazyky:XHTML, CSS, JavaScript, AJAX, PHP, Flash
Vznik:2010

AD REM

Firemná prezentácia

AD REM
URL:www.adrem.sk
Grafika:vlastný návrh
Jazyky:XHTML, CSS, JavaScript, AJAX, PHP
Vznik:2010

BonVita

Elektronický obchod

BonVita
URL:www.bonvita.sk
Grafika:dodaná klientom
Jazyky:úprava OpenSorce e-shopu
Vznik:2009

OnlineChef

Webová prezentácia

OnlineChef
URL:www.onlinechef.sk
Grafika:vlastný návrh
Jazyky:XHTML, CSS, JavaScript, AJAX, PHP
Vznik:2009

Unitrade

Webový firemný katalóg

Unitrade
URL:www.unitradeBA.sk
Grafika:vlastný návrh
Jazyky:XHTML, CSS, JavaScript, AJAX, PHP
Vznik:2005, 2009 (redizajn)

MK Pneu

Firemná prezentácia

MK Pneu
URL:www.mkpneu.sk
Grafika:podľa dodanej predlohy
Jazyky:XHTML, CSS, JavaScript, AJAX, PHP
Vznik:2008

Masážny salón Arnica

Webová prezentácia

Masážny salón Arnica
URL:www.vsuchter.sk
Grafika:dodaná klientom
Jazyky:XHTML, CSS, JavaScript, AJAX, PHP
Vznik:2008

KamNaWebe

Webový portál

Unitrade
URL:www.kamnawebe.sk
Grafika:spoločný návrh
Jazyky:XHTML, CSS, JavaScript, AJAX, PHP, MySQL
Vznik:2006

Hypertext

Moja osobná prezentácia

Hypertext.sk
URL:www.hypertext.sk
Grafika:vlastný návrh
Jazyky:DHTML, XML, CSS, JavaScript, AJAX, PHP
Vznik:2002, 2009 (redizajn)
1234567891011
© 2002 - 2011 Martin Trubíni, Bratislava - www.hypertext.sk